Opleiding Cameratoezicht

BHC Consultancy in samenwerking met POCN BV (Politie Opleidingen Centrum Nederland BV) brengt een complete, interactieve incompany opleiding, die beveiligers voorbereidt op het SVPB certificaat Cameratoezicht. De beveiligingsbranche ziet toegevoegde waarde in beveiligers, die inzetbaar zijn bij het professioneel kunnen bedienen van camera’s en die camerabeelden kunnen uitlezen in het kader van cameratoezicht.

De incompany opleiding bestaat uit zes onderdelen:

 • Basis- en vakkennis cameratoezicht
 • Werken binnen wettelijke- en juridische kaders van cameratoezicht
 • Pro actief beveiligen en preventieve observatie technieken
 • Vastleggen van camerabeelden als bewijsmateriaal
 • Psychologie van het observeren en basisbeginselen crowd management
 • Effectief waarnemen

De opleiding cameratoezicht draagt bij aan verhoging van het veiligheidsgevoel

Na afloop van de opleiding is de cursist in staat afwijkend / verdacht gedrag te herkennen, kan de cursist een signalement opnemen, berichten zakelijk en duidelijk doorgeven aan de meldkamer, de AVG (privacy) wetgeving op het gebied van cameratoezicht toepassen, gaat de cursist integer om met het gebruik van camerabeelden, is de cursist in staat een management rapportage op te stellen.

Cameratoezicht heeft hoofdzakelijk de navolgende aandachtsgebieden:

 • Strafbare feiten (strafbepaling, deelneming, poging, voorbereiding en diverse strafbare feiten)
 • Toepassen van camerasurveillance (wettelijke kaders, camerasurveillance als preventief middel, publiek en privaat domein, belang en doel van camerasurveillance, signaleren van incidenten, herkennen van personen, incidentanalyse, camerabeelden als bewijsmateriaal, wettelijke bevoegdheden, voorwaarden en bewaartermijnen)
 • Werken binnen wettelijke kaders ( rechterlijke macht, de lokale driehoek, AVG privacywetgeving, CPB, WPOL, heimelijk cameragebruik)
 • Effectief waarnemen (eisen beeldkwaliteit, plaatselijke bekendheid, signalementenleer, gebruiksmogelijkheden camerasystemen en cognitieve lock-up
 • Proactief beveiligen en observatie technieken

Functie

Als centralist kunt u op effectieve wijze toezien op de orde in openbare ruimten en kunt u personen en/of eigendommen beveiligen binnen het private domein door middel van het gebruik van camerasystemen. U bent in staat afwijkend/verdacht gedrag te signaleren aan de hand van camerabeelden en de benodigde actie hierop te ondernemen conform procedures.

Waar bestaat de opleiding uit?

Het bestaat uit theoretische en praktische vaardigheden:
Cursusmateriaal cameratoezicht
Bijbehorende e-learning
Voorbereiding op praktijkopdrachten
Begeleidingsuren trainer (via e-learning en per e-mail)

De opleiding is praktijkgericht, maar ook gericht op het behalen van het certificaat. Het lesmateriaal sluit perfect aan op de exameneisen van SVPB.

Het cursusmateriaal is in begrijpelijke taal geschreven. Bovendien wordt de lesstof op zeer overzichtelijke wijze aangeboden.

Waarom een incompany opleiding?

lncompany betekent dat de zorginstelling voor de studiefaciliteiten zorgt, zoals de ruimte en middelen voor bijvoorbeeld praktijksituaties beoefenen. We hebben bewust voor incompany gekozen vanwege de volgende voordelen:

De cursusinhoud is flexibel: de lesstof en training zijn in enige mate af te stemmen met de zorginstelling.

 • De cursisten hoeven niet te reizen; dit scheelt reistijd en reiskosten.
 • Een interne training verbetert de samenwerking binnen het bedrijf.
 • Als werkgever houdt u goed overzicht op de voortgang van uw cursisten.

De opleiding kent zes dagdelen in de vorm van klassikale bijeenkomsten.
De opleidingsdagen vinden plaats op locatie. De opleidingsdagen kunnen eventueel ook op maatwerk worden uitgebreid. (bijvoorbeeld het behalen van het volledige certificaat cameratoezicht)

Kosten

Individuele open inschrijving opleiding cameratoezicht vindt doorgang bij minimaal 6 cursisten en maximaal 12 cursisten.

All-in prijs €670,= per cursist (inclusief cursusmateriaal, examenkosten en professionele begeleiding),

 • BTW vrijgesteld.
 • Inclusief 1 dagdeel acteur.
 • Inclusief cursusmateriaal
 • Exclusief begeleidingsuren e-learning
 • Exclusief locatie en lunch.
 • Inclusief theorie-/ en praktijkexamenkosten SVPB
  https://www.svpb.nl/examentarieven/

BHC Consultancy en POCN BV rekent geen kosten voor de voorbereiding van de opleiding.

BHC Consultancy en POCN BV zijn opgenomen in het Centraal Register Klein Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit zijn eisen op het gebied van zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

Samengevat

 • Praktijkgerichte opleiding
 • Voorbereiding op het SVPB certificaat cameratoezicht
 • Op eigen locatie (toegespitst op de eigen praktijksituatie)
 • Persoonlijke aandacht en feedback van de trainer met veel praktijkervaring
 • E-Learning