Opleiding Beveiliging in de zorg

Complete incompany opleiding Beveiliging in de zorg

BHC Consultancy in samenwerking met POCN BV (Politie Opleidingen Centrum Nederland BV) brengt een complete, interactieve incompany opleiding op de markt, die startende beveiligers voorbereidt op het SVPB certificaat Beveiliging in de zorg.

De incompany opleiding bestaat uit vijf onderdelen:

 • Basis- en vakkennis beveiliger in de zorg
 • Basiskennis cameratoezicht
 • Proactief beveiligen
 • Mentale en fysieke weerbaarheid
 • Crisisinterventie zonder Geweld

Deze nieuwe opleiding Beveiliging in de zorg neemt alle zorg uit handen

Beveiligen in de zorg wijkt af van beveiligen in andere privaat sectoren.
Startende beveiligers in zorginstellingen met een MBO diploma Beveiliger 2, moeten daarom eerst intern nog een grondig opleidingstraject doorlopen, voordat ze volwaardig beveiliger in de zorg zijn. Niet alle zorginstellingen of particuliere beveiligingsorganisaties hebben de kennis of mogelijkheid om hun beveiligers zelf op te leiden. Daarvoor is deze nieuwe opleiding een uitkomst.

In de zorg hebben beveiligers hoofdzakelijk 5 aandachtsgebieden:

 • Service verlenen aan patiënten, personeel en bezoekers.
 • Verzorgen van bedrijfshulpverlening en brandveiligheid.
 • Voorkomen van diefstal en inbraak.
 • Proactief beveiligen.
 • Mentale- en fysieke weerbaarheid
  (bijvoorbeeld omgaan met agressie en geweld).

Dit betekent dat de beveiliging zich richt op risico’s voor de bedrijfsvoering en het personeel, maar ook op het welzijn van patiënten, personeel en bezoekers. Dat beveiligen in de zorg afwijkt van andere sectoren, komt bijvoorbeeld naar voren in de volgende situaties:

 • Er wordt geholpen bij het toepassen van crisisinterventies zonder geweld.
 • Er zijn relatief veel agressie-incidenten.
 • Er wordt bij bepaalde misdrijven, zoals het aantreffen van drugs, anders gehandeld.
 • Er gelden specifieke arbeidsrisico’s, zoals fysieke en mentale belasting.
 • Er bestaan calamiteitenplannen – speciaal gericht op de zorg – waarin de beveiligers taken vervullen.
 • Er wordt aandacht gegeven aan proactief beveiligen en mentale weerbaarheid.

Belangrijk om te weten is dat de hoofdtaak van de beveiliger in de zorginstelling, het mede mogelijk maken van het leveren van zorg is.

De beveiliger ondersteunt zorgverlenend personeel bij het uitvoeren van hun taken.

Waar bestaat de opleiding uit?
Het bestaat uit een e-learning pakket:

 • Cursusboek beveiliging in de zorg
 • Bijbehorende e-learning
 • Voorbereiding op praktijkopdrachten
 • Begeleidingsuren trainer (via e-learning en per e-mail)

De opleiding is praktijkgericht, maar ook gericht op het behalen van het certificaat. Het lesmateriaal sluit perfect aan op de exameneisen van SVPB.

Het cursusboek is in begrijpelijke taal geschreven. Bovendien is de lesstof op zeer overzichtelijke wijze aangeboden. Elk hoofdstuk begint bijvoorbeeld met leerdoelen en eindigt met een samenvatting.

Waarom een incompany opleiding?

lncompany betekent dat de zorginstelling voor de studiefaciliteiten zorgt, zoals de ruimte en middelen voor bijvoorbeeld praktijksituaties beoefenen. We hebben bewust voor incompany gekozen vanwege de volgende voordelen:

De cursusinhoud is flexibel: de lesstof en training zijn in enige mate af te stemmen met de zorginstelling.

 • De cursisten hoeven niet te reizen; dit scheelt reistijd en reiskosten.
 • Een interne training verbetert de samenwerking binnen het bedrijf.
 • Als werkgever houdt u goed overzicht op de voortgang van uw cursisten.

De opleiding kent zes dagdelen in de vorm van klassikale bijeenkomsten.
De opleidingsdagen vinden plaats op locatie. De opleidingsdagen kunnen eventueel ook op maatwerk worden uitgebreid. (bijvoorbeeld het behalen van het volledige certificaat Cameratoezicht)

Kosten

Incompany opleiding beveiliger in de zorg vindt doorgang bij minimaal 5 cursisten en maximaal 10 cursisten.

All-in prijs € 4000,= (exclusief cursusmateriaal en professionele begeleiding),

 • BTW vrijgesteld.
 • Inclusief 1 dagdeel acteur.
 • Exclusief lesboeken (€55,= per lesboek)
 • Exclusief begeleidingsuren docent testvision/portfolio (voorbereiding op het examen)
 • Exclusief locatie en lunch.
 • Exclusief theorie-/ en praktijkexamenkosten SVPB
  https://www.svpb.nl/examentarieven/

Open inschrijving All-in prijs € 745,= (exclusief cursusmateriaal en professionele begeleiding en examenkosten)

BHC Consultancy rekent geen kosten voor de voorbereiding van de opleiding.

BHC Consultancy is opgenomen in het Centraal Register Klein Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit zijn eisen op het gebied van zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.